Giáo dục&Nhân sự

Báo cáo tuyển dụng của zhaopin.com cho thấy: các vị trí tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất thông minh tăng lên 53.8% so với năm ngoái mức lương trung bình là 11505 nhân dân tệ

/nhậtbáo/ngày12tháng5năm2023tintứcởquảngchâu--trongnhữngnămgầnđây,quymôcủacácứngdụngsảnxuấtthôngminh

2023-05-12 08:06

SAO qi li quanxin chủ tịch tham dự diễn đàn khoa học trung quốc lần thứ 21 và báo cáo cải tiến

/thôngbáo/ngày12tháng5tạiquảngchâuvàongày27-28tháng4,diễnđànkhoahọctrungquốclầnthứ21tạibắckinh,gần20

2023-05-12 08:04

Tin Tức Nổi Bật Trong Tuần

Được đăng lại nhiều nhất

Bảo mật mật mã thông tin an toàn, bảo mật dữ liệu

[Được chọn đăng bởi 118 cơ quan báo chí]

2023-05-15 08:45

Chạy hơn ngành công nghiệp! AQUA của haier đã tham gia trò chơi badminton ở Indonesia

[Được chọn đăng bởi 191 cơ quan báo chí]

2023-05-15 08:43

Microsoft Win11 đã loại bỏ một số quảng cáo sau khi mọi người nổi giận

[Được chọn đăng bởi 44 cơ quan báo chí]

2023-05-15 08:15