Các văn phòng ở Châu Á - Thái Bình Dương

 • Guangzhou

  Tel:
  +86 13824483325
  E-mail:
  info@przwt.cn
  Địa chỉ:
  Floor 4, Xiangxing Building, No. 194 Hehui Street, Tianhe District, Guangzhou, China
  Guangzhou office address
 • Beijing

  Tel:
  +86 18600423130
  E-mail:
  info@przwt.cn
  Địa chỉ:
  CBD International Building, Yong'anli, Chaoyang District, Beijing
  Beijing office address
 • Shanghai

  Tel:
  +86 18922743580
  E-mail:
  info@przwt.cn
  Địa chỉ:
  Room 1119, F11, Ouge Square, No. 99, Wuning Road, Putuo District, Shanghai
  Shanghai office address
 • Xiamen

  Tel:
  +86 17674506339
  E-mail:
  info@przwt.cn
  Địa chỉ:
  296, Room 603, No. 26, Zhenhai Road, Siming District, Xiamen
  Xiamen office address